Cieszynka Emalia

Cechy

 • Wydajna i dobrze kryjąca
 • Do drewna i metalu
 • Do wewnątrz i na zewnątrz

Przeznaczenie

Emalia ftalowa ogólnego stosowania - przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych, stali, kaloryferów i elementów żeliwnych (po wcześniejszym zagruntowaniu podkładami antykorozyjnymi) eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz tynków wewnętrznych.
 

Dane techniczne

Kolor biały, kolory gotowe
Wygląd powłoki gładka, bez pomarszczeń i zacieków
Lepkość dynamiczna w 23 0C, [mPas] 390
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3] 1,500    
Ilość warstw 1-2
Czas wysychania powłoki w 232oC, (stopień 3), najwyżej [h] 14
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 12
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność przy jednej warstwie do 13 m2/l
Rozcieńczalnik EKO-1
Opakowanie handlowe 0,8 L, 5L, 10L

Opakowania

0,8 L5 L10 L

Kolory

Brak wyszczególnionych kolorów

Zakres stosowania

Sposób użycia:

1.Przygotowanie podłoża:

  • Z podłoża przeznaczonego do malowania należy usunąć wszystkie zabrudzenia, nierówności, odtłuścić i wysuszyć.
  • Podłoża drewniane i drewnopochodne należy zagruntować POKOSTEM rozcieńczonym benzyną do lakierów w stos. 1:1 lub w przypadku elementów zewnętrznych DREWNOCHRONEM IMPREGNATEM bezbarwnym. Jako farbę podkładową zaleca się zastosować GRUNTOMAL marki Dekoral.
  • Podłoże stalowe i żeliwne należy zagruntować podkładem UNIKOR C marki Dekoral.
  • Przy renowacji wymalowań, stare powłoki należy zmatowić papierem ściernym i odpylić. Usunąć powłoki złuszczone i spękane. 

2. Malowanie

 • Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć dodatkiem rozcieńczalnika w ilość max. 2 % obj.
 • Malować za pomocą pędzla, wałka lub natrysku.
 • Zalecana ilość warstw 1-2. Nanoszenie kolejnej warstwy zaleca się po 12 h.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.

3. Dodatkowe informacje

 • Maluj w temperaturze od +5° do +30°C.
 • Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki.
 • Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

 • Produkt łatwopalny.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Nie wprowadzać do kanalizacji.
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
 • Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 • Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i ognia.
 • W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Pliki do pobrania