Cieszynka Plus

Cechy

 • Akrylowa
 • Wysoka siła krycia
 • Wysoka wydajność
 • Łatwa w aplikacji
 • Nadaje ścianom estetyczny, matowy wygląd
 • Zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian
 • Przyjazna dla ludzi i środowiska

Przeznaczenie

Akrylowa farba emulsyjna Cieszynka Plus przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty kartonowo gipsowe, drewno, materiały drewnopochodne).
 

Dane techniczne

Kolor biały
Wygląd powłoki matowa
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas] 7500 ÷ 9500
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3] 1,420 ÷1,470    
Zawartość części stałych, [%wag] 52,0 ÷ 56,0
Ilość warstw 2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h] 2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność przy jednej warstwie do 10 m2/l
Rozcieńczalnik woda
Opakowanie handlowe 1L, 3L, 5L, 10L, 20L

Opakowania

1 L3 L5 L10 L15 L

Kolory

Brak wyszczególnionych kolorów

Zakres stosowania

1.Przygotowanie podłoża:

  • Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
  • Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
  • Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt marki Dekoral.
  • Do wyrównania chłonności podłoża stosuj farbę podkładową Unicryl marki Dekoral.
  • Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.   

2. Malowanie

 • Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj.
 • Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej w odstępie ok. 2 h. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilość max. 5 % obj.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

3. Dodatkowe informacje

 • Maluj w temperaturze od +5° do 30°C.
 • Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
 • Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

 • W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
 • Chronić przed dziećmi
 • W razie połknięcia niezwłoczne zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Pliki do pobrania