Sigma Siloxan Synfix

Cechy

  • posiada doskonałe właściwości penetracji podłoża
  • posiada doskonałą odporność na czynniki atmosferyczne
  • odporny na działanie pary wodnej
  • silnie wzmacnia podłoże
  • wysoce paroprzepuszczalny

Przeznaczenie

Rozpuszczalnikowy grunt na bazie żywic silikonowych, używany w systemie z Sigma Siloxan Topcoat lub Sigma Indurin. Stosowany jako powłoka podkładowa wzmacniająca podłoże przed położeniem powłok wykończeniowych typu Siloxan. Odpowiedni dla podłoży mineralnych jak np. cementu azbestowego, cementu wapiennego, cegły, tynku i powierzchni mocno absorbujących wilgoć. Z uwagi na zawartość rozpuszczalników nie należy stosować produktu na systemach ociepleń opartych na styropianie.

Dane techniczne

Kolory Bezbarwny
 
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 0,90
 
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 12 h
Sposób nanoszenia Pędzel
 
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 12 h
 
Zawartość części stałych, min. [%obj.]
 
7,0
Rekomendowana ilość warstw
 
1-2
Wydajność do 6 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chropowatości i chłonności podłoża
 

Opakowania

10 L

Kolory

Brak wyszczególnionych kolorów

Zakres stosowania

Przygotowanie podłoża

Stare luźno związane powłoki farb usunąć mechanicznie lub przez zmycie powierzchni ścian silnym strumieniem wody urządzeniami do mycia pod wysokim ciśnieniem do odsłonięcia właściwego podłoża. Dobrze związane powłoki farb mineralnych nie wymagają usunięcia. Ubytki i spękania podłoża uzupełniać zaprawą cementowo-wapienną lub wyrównującą. Świeże miejsca tynkowania zobojętnić. Mikroorganizmy usunąć za pomocą środka grzybobójczego.

 
Gruntowanie

Przed użyciem wyrób należy dobrze wymieszać.
Gruntowanie elewacji budynków należy prowadzić do całkowitego nasycenia podłoża metodą mokro na mokro. Nie należy nakładać zbyt dużej ilości gruntu. Sprawdzenie prawidłowego gruntowania polega na spryskaniu wyschniętej, zagruntowanej powierzchni wodą.
- jeżeli woda jest wchłaniana, gruntowanie jest za słabe
- jeżeli woda tworzy krople, krople powoli są wchłaniane, gruntowanie należy uznać za prawidłowe.
Po zagruntowaniu podłoże powinno być matowe. Gruntowanie przeprowadzić, na co najmniej 6 godzin przed naniesieniem farby Sigmasiloxan Topcoat lub Sigma Indurin.

Dodatkowe informacje

Świeże tynki można gruntować po 2 tygodniach sezonowania.
Prace należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do + 30° C i wilgotności względnej powietrza poniżej 85%.
Niesprzyjające warunki (niska temperatura, duża wilgotność) wydłużają czas schnięcia. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Pliki do pobrania