Sigmacryl Universal

Cechy

  • wysokasiła krycia
  • odporna na szorowanie
  • ekologiczna (bezrozpuszczalnikowa)
  • przepuszczalna dla pary wodnej
  • łagodny zapach

Przeznaczenie

Farba akrylowa przeznaczona do malowania ścian wewnętrznych powierzchni takich jak: tynk, beton, cegła, płyta gipsowo-kartonowa, płyta pilśniowa itp. Tworzy estetyczną, wysokojakościową powłokę odporną na szorowanie. Może być stosowana we wszystkich typach obiektów użyteczności publicznej, służby zdrowia jak również w budownictwie indywidualnym. 

Dane techniczne

Kolory Biały i kolory pastelowe dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,370 ÷ 1,460
Lepkość Haake 23±1oC, [dPa * s] 30 ÷ 45
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 2 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 h
 
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
Zawartość części stałych, min. [%wag]
 
32,7
Odczyn pH
 
8 ÷ 8,7
 
Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego)
 
80
 
Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 140
Odporność na szorowanie
 
Klasa 2
 
Wygląd powłoki
 
Matowy
 
Największy rozmiar ziarna (granukacja) [μm]  Drobna do 100
 
Współczynnik kontrastu  Klasa 2 przy 7 m2/l
 
Rekomendowana ilość warstw
 
1-2
Wydajność do 10 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

BREEAM HEA9
Poziom emisji LZO mierzony zgodnie z wymogami ISO 11890-2: 2006 Normy prawne (g/l) Spełnia wymogi BREEAM HEA9
0,0 g/l 30 g/l Tak

LEED IEQ4.2 - 2009
Poziom emisji LZO mierzony w opakowaniu niezawierającym wody Normy prawne (g/l) Spełnia wymogi LEED IEQ4.2
0,0 g/l 50 g/l Tak

Opakowania

1 L5 L5 L10 L10 L

Kolory

Brak wyszczególnionych kolorów

Zakres stosowania

Przygotowanie podłoża

Stare powłoki farb oraz słabo związane i łuszczące się, należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, o wyrównanej chłonności.
Naprawy powierzchni należy wykonywać materiałami bez zawartości wapna.
Zarówno świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) należy zagruntować  gruntem Sigmafix Universal.
Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.
Pozostałości po farbach klejowych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.
Powierzchnie pomalowane farbami alkidowymi należy oczyścić i zmatowić w celu zwiększenia przyczepności.
Powierzchnie gładkie, bez struktury powinny być dokładnie wyrównane.
 

Malowanie

Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 7% obj. Zalecana ilość warstw 2. Kolejną warstwę, bez rozcieńczania należy nakładać po wyschnięciu pierwszej.
Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

Dodatkowe informacje

Dla kolorów trudno kryjących należy użyć zalecanego w systemie kolorowania podkładu.
Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności względnej powietrza poniżej 85%.
Pełne właściwości mechaniczne powłoka uzyskuje po 4 tygodniach.
Nie stosować na emalie z połyskiem.
Nie zaleca się stosowania farby Sigmacryl Universal w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności np. w kuchniach i łazienkach pomalowanych farbami alkidowymi.
Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz.
Przechowywać w temperaturze powyżej 0oCw chłodnym i suchym pomieszczeniu.
 

Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Pliki do pobrania