Poliuretan Aqua 2S połysk

Przeznaczenie

DOMALUX PROFESSIONAL POLIURETAN AQUA 2S jest dwuskładnikowym wodorozcieńczalnym lakierem poliuretanowym do lakierowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a w szczególności podłóg drewnianych: parkietów, mozaiki parkietowej, podłóg przemysłowych i desek.
Wyróżnia się bardzo wysoką odpornością mechaniczną oraz łatwością stosowania. Tworzy dekoracyjne, nieżółknące powłoki odporne na działanie wody oraz czynników chemicznych takich jak alkohol, roztwory środków myjących.

Dane techniczne

Stopień połysku: połysk Ilość warstw: 2-3
Wydajność z litra: 8-10m2 Rozcieńczalnik: Woda
Nakładanie warstwy po: 4-8h Opakowanie: 4,5L lakier, 0,45L utwardzacz

Opakowania

4,95 L

Kolory

Brak wyszczególnionych kolorów

Zakres stosowania

Etap 1 - Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przeznaczona do lakierowania powinna być czysta, sucha, bez pozostałości np. past woskowych i środków nabłyszczających. Stare powłoki lakierowe należy usunąć.  Rysy i szczeliny wypełnić szpachlą. Przed lakierowaniem podłoga powinna być wyszlifowana a następnie dokładnie oczyszczona z pyłu.
Na tak przygotowane podłoże nanieść DOMALUX PROFESSIONAL PODKŁAD AKRYLOWY AQUA. Po wyschnięciu podkładu przystąpić do lakierowania POLIURETAN AQUA 2S.

Etap 2 - Lakierowanie

Przed użyciem SKŁADNIK A należy wymieszać poprzez kilkakrotne silne wytrząsanie w zamkniętym opakowaniu. Lakier jest gotowy do użycia po zmieszaniu obu składników w następującej proporcji objętościowej:
10 części POLIURETAN AQUA 2S LAKIER (SKŁADNIK A)
1 część POLIURETAN AQUA 2S UTWARDZACZ (SKŁADNIK B)
Po wprowadzeniu utwardzacza całość należy dokładnie wymieszać przez wytrząsanie (ok. 1 min.) i pozostawić w rozszczelnionym opakowaniu na co najmniej 10 min., przefiltrować. Tak przygotowana mieszanina nadaje się do użytku w czasie do 1,5 h. Następne warstwy należy nakładać w odstępach 4-8 h. W celu uzyskania powłoki finalnej o wysokiej estetyce oraz w przypadku przekroczenia 24 h od poprzedniego lakierowania należy wykonać matowienie siatką 120-150 dla wersji półmat i 180-220 dla wersji w połysku.


Etap 3 - Czyszczenie narzędzi

Do mycia narzędzi malarskich stosować wodę.

Warunki aplikacji

SKŁADNIK A i B przed zmieszaniem należy doprowadzić do temperatury otoczenia. Temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +15°C do +25°C.
Lakier (składnik A) może być użyty tylko z utwardzaczem (składnikiem B). Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.
Wilgotność lakierowanego drewna powinna wynosić od 7 % do 11 %.
Względna wilgotność powietrza od 40 % do 65 %.
Niska temperatura i zawyżona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia powłoki.
W trakcie prac aplikacyjnych należy unikać przeciągów oraz miejscowego nagrzania powierzchni (promienie słoneczne, grzejniki, itp.)
W celu przedłużenia trwałości, powłokę konserwować środkami przeznaczonymi do powierzchni lakierowanych.
 

Pliki do pobrania