DXP Szpachla Aqua

Przeznaczenie

Szpachla wodorozcieńczalna przeznaczona jest do wypełniania szczelin (max do 2 mm) oraz uzupełniania niewielkich ubytków drewna po uszkodzeniu mechanicznym. Stosuje się po uprzednim wymieszaniu z pyłem drzewnym.

Dane techniczne

  • Kolor: bezbarwny

  • Rozcieńczalnik: Woda

  • Wydajność: w zależności od stanu powierzchni przeznaczonej do naprawy i uzyskanej konsystencji wypełniacza

  • Opakowanie: 5L

Opakowania

5 L

Kolory

Brak wyszczególnionych kolorów

Zakres stosowania

Etap 1 - Przygotowanie podłoża

Podłoga powinna być sucha, równa, wolna od pozostałości po starych powłokach lakierowych, tłuszczu, wosku, silikonu, itp. Wszelkie pozostałości poprzednich powłok lakierowych powinny być usunięte do surowego drewna.

Etap 2 - Szpachlowanie

Wyrób należy przed użyciem wymieszać. Nie rozcieńczać. Nakładać przy użyciu blachy parkieciarskiej po uprzednim, starannym zmieszaniu z pyłem drzewnym z ostatniego szlifowania drewna przeznaczonego do lakierowania. Konieczne jest uzyskanie konsystencji umożliwiającej uzupełnienie występujących ubytków (nie przekraczać proporcji 1:1). Zalecane jest szpachlowanie całej powierzchni przeznaczonej do lakierowania. Większe szczeliny należy uzupełniać dwukrotnie.
Po uzupełnieniu ubytków po czasie ok. 30 min. powierzchnię należy zmatowić a następnie dokładnie odpylić.

Etap 3 - Czyszczenie narzędzi

Do mycia narzędzi malarskich stosować wodę.

Warunki aplikacji

Temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +15 °C do +25 °C.
Wilgotność lakierowanego drewna powinna wynosić od 7 % do 11 %.
Względna wilgotność powietrza od 40 % do 65 %.
Niska temperatura i zawyżona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Nie stosować do parkietów kładzionych na legarach.
Produkt bezbarwny (białawy kolor płynnego lakieru znika podczas schnięcia).

Pliki do pobrania