Domalux Szybkoschnący

Przeznaczenie

Nowoczesny wodorozcieńczalny lakier poliuretanowo-akrylowy opracowany z wykorzystaniem nanotechnologii. Przeznaczony do lakierowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a w szczególności parkietów, drewnianych podłóg, boazerii, mebli i innych elementów drewnianych nienarażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych.

Tworzy dekoracyjne powłoki odporne na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne, czynniki chemiczne takie jak: woda, alkohol, roztwory środków myjących oraz światło. Zastosowana nanotechnologia zapewnia wyższą odporność mechaniczną i trwałość powłoki lakierowej oraz dłuższy czas użytkowania. Polecany do stosowania w szpitalach, żłobkach, przedszkolach, szkołach i pomieszczeniach mieszkalnych.
 

 

Dane techniczne

Stopień połysku: połysk/półmat Ilość warstw: 2-3
Wydajność z litra: 10-12m2 Rozcieńczalnik: Woda pitna
Nakładanie warstwy po: 4-8h Opakowanie: 0.8L, 5L
Czas schnięcia: 16h  

Opakowania

0,8 L5 L

Kolory

Brak wyszczególnionych kolorów

Zakres stosowania

Etap 1 - Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przeznaczona do lakierowania powinna być czysta, gładka, przeszlifowana papierem ściernym 100-120 i następnie dokładnie oczyszczona z pyłu. Stare powłoki lakierowe należy usunąć.

Etap 2 - Lakierowanie

Przed użyciem lakier dokładnie wymieszać w oryginalnym opakowaniu.
Lakier należy nakładać na surowe drewno (nie wymaga stosowania podkładów) w 2-3 warstwach, w odstępie od 4 do 8 godzin w zależności od temperatury i wilgotności w trakcie aplikacji.
Przed nałożeniem kolejnej warstwy należy stosować delikatne szlifowanie międzywarstwowe drobnoziarnistym papierem ściernym o granulacji 120-150 półmat, 180-220 połysk. Ilość warstw zależy od przeznaczenia; przy lakierowaniu podłóg i parkietów zaleca się 3 warstwy, natomiast przy lakierowaniu drewnianych boazerii i elementów wyposażenia wnętrz 2 warstwy lakieru.

Warunki aplikacji

Optymalny zakres temperatur do lakierowania i schnięcia powłok wynosi 15 ÷ 25°C, a wilgotność względna 40-65%. 
Wilgotność lakierowanego drewna powinna wynosić od 7 % do 11 %.
W przypadku niskiej temperatury i wysokiej wilgotności czas schnięcia i nakładania kolejnej warstwy wydłuża się.

Informacje dodatkowe

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

Końcowe utwardzanie

Powłoki uzyskują pełną twardość i odporność po ok. 3-4 dniach od zakończenia malowania.

 

Pliki do pobrania