Domalux Parkiet Ekspres

Przeznaczenie

Nowoczesny wodorozcieńczalny lakier poliuretanowo-akrylowy opracowany z wykorzystaniem nanotechnologii. Przeznaczony do lakierowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a w szczególności parkietów, drewnianych podłóg, boazerii, mebli i innych elementów drewnianych nienarażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych.
Tworzy dekoracyjne powłoki odporne na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne, czynniki chemiczne takie jak: woda, alkohol, roztwory środków myjących oraz światło. Zastosowana nanotechnologia zapewnia wyższą odporność mechaniczną i trwałość powłoki lakierowej oraz dłuższy czas użytkowania. Polecany do stosowania w szpitalach, żłobkach, przedszkolach, szkołach i pomieszczeniach mieszkalnych.

Dane techniczne

Stopień połysku: połysk/półmat Ilość warstw: 2-3
Wydajność z litra: 10-12m2 Czas schnięcia: 10h
Nakładanie warstwy po: 4-8h Opakowanie: 0,8L, 5L
   

Opakowania

0,8 L5 L

Kolory

Brak wyszczególnionych kolorów

Zakres stosowania

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przeznaczona do lakierowania powinna być czysta, gładka, przeszlifowana papierem ściernym 100-120 i następnie dokładnie oczyszczona z pyłu. Stare powłoki lakierowe należy usunąć
.
Lakierowanie

Przed użyciem lakier dokładnie wymieszać w oryginalnym opakowaniu. Lakier należy nakładać na surowe drewno (nie wymaga stosowania podkładów) w 2-3 warstwach, w odstępie od 4 do 8 godzin w zależności od temperatury i wilgotności w trakcie aplikacji. Przed nałożeniem ostatniej warstwy, powierzchnię polakierowaną zmatowić papierem ściernym 180-240 i dokładnie odpylić. W przypadku, kiedy czas aplikacji poszczególnych warstw przekracza 24 godziny każdorazowo przed aplikacją kolejnej warstwy powierzchnię należy zmatowić. Powłoki uzyskują pełną twardość i odporność po ok. 3-4 dniach od zakończenia lakierowania. Ilość warstw zależy od przeznaczenia; przy lakierowaniu podłóg i parkietów zaleca się 3 warstwy, natomiast przy lakierowaniu drewnianych boazerii i elementów wyposażenia wnętrz 2 warstwy lakieru.
 
Warunki aplikacji

Optymalny zakres temperatur do lakierowania i schnięcia powłok wynosi 15 ÷ 25°C, a wilgotność względna 40-65%.
Wilgotność lakierowanego drewna powinna wynosić od 7 % do 11 %.
W przypadku niskiej temperatury i wysokiej wilgotności czas schnięcia i nakładania kolejnej warstwy wydłuża się.
 
Informacje dodatkowe
 
W trakcie aplikacji należy unikać bezpośredniej ekspozycji na działanie promieni słonecznych oraz przeciągów. W trakcie prac i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
 
Końcowe utwardzanie

Powłoki uzyskują pełną twardość i odporność po ok. 3-4 dniach od zakończenia malowania.

Pliki do pobrania