A-L Farba akrylowo-lateksowa

Cechy

  • optymalne krycie powierzchni
  • biel zgodna z RAL 9003
  • odporna na zmywanie i szorowanie
  • paroprzepuszczalna
  • podwyższone właściwości hydrofobowe
  • wzmocniona włóknami celulozowymi

Przeznaczenie

Farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, tynki wapienne) o jednolicie matowym aspekcie wykończenia. Optymalna do malowania zarówno nowych jak i wcześniej malowanych podłoży. Produkt może być stosowany w budownictwie indywidualnym oraz w obiektach użyteczności publicznej w tym obiektach służby zdrowa i placówkach oświatowo-wychowawczych.

Dane techniczne

Kolory Biały 
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,44 - 1,470
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 4 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4 h
 
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
Białość powłoki, co najmniej  
78
 
Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 140
Rekomendowana ilość warstw
 
1-3
 
Wydajność do 8 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

Opakowania

5 L15 L15 L

Kolory

Brak wyszczególnionych kolorów

Zakres stosowania

Przygotowanie podłoża

 
Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą  z dodatkiem środków myjących. Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (np. gładzie gipsowe, płyty gipsowokartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat marki Dekoral Professional. Do wyrównania chłonności i koloru podłoża stosuj Podkład Uniwersalny marki Dekoral Professional.  Powierzchnie zagrzybione należy oczyścić, osuszyć i przemalować farbą izolującą plamy. Ślady korozji zbrojenia oczyścić i zagruntować podkładem antykorozyjnym.  
 

Malowanie

Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.  Zalecana ilość warstw 1-3. Kolejną warstwę nakładaj po 2 h.  Świeże tynki maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia.  W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj. 


Dodatkowe informacje

Maluj w temperaturze +5°C do +25° C i wilgotności poniżej 70%.   Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.  W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. Farba spełnia wszystkie wymagania Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisanych w zeszycie ITB nr 387/2011 Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne rozdz. 6. Wymagania dotyczące powłok malarskich. 
 

Pliki do pobrania