Clean&Color

Cechy

 • przyjazna dla alergikow
 • doskonałe krycie malowanej powierzchni
 • łatwe zmywanie typowych plam i zabrudzeń
 • 7 x bardziej wytrzymała niż standardowe farby odporne na szorowanie wg PN-EN-13300
 • efekt satynowy
 • zabrudzenia znikają kolor zostaje
 • doskonała odporność na szorowanie.

Przeznaczenie

Satynowa farba lateksowa przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, powierzchni betonowych, tynków gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, powierzchni pomalowanych farbami emulsyjnymi oraz tapet (w tym tapet z włókna szklanego i na podkładzie flizelinowym). Pozostawia gładką, satynową powłokę, odporną na zabrudzenia i typowe plamy, np. ketchup, majonez, kreda, musztarda, cola, olej, czekolada, kawa itp.

Dane techniczne

Kolory 56 kolorów gotowych
Wygląd powłoki satynowa
Ilość warstw 1-2
Nanoszenie drugiej warstwy po 2 - 3h
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność przy jednej warstwie do 15 m2/l

Opakowania

0,04 L2,5 L

Kolory

Zakres stosowania

Przygotowanie wyrobu
 • Nie dodawać obcych składników.
 • Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj. Ewentualne wypływy kolorantów na powierzchni farby są naturalną cechą produktu.
 • Dany kolor, który ma być aplikowany na powierzchnię może pochodzić z różnych partii produkcyjnych przed użyciem wymieszaj w opakowaniu zbiorczym..

Przygotowanie podłoża
 • Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
 • Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
 • Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowokartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral.
 • Do wyrównania chłonności podłoża stosuj Podkładową farbę gruntującą marki Dekoral.
 • Powierzchnie ścian pomalowane farbami emulsyjnymi, które pod wpływem dużej eksploatacji pomieszczenia uległy mocnemu zabrudzeniu odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących np. mydło malarskie.
 • Podłoża wcześniej malowane farbami emulsyjnymi, których powierzchnia jest jednolita, dobrze przyczepna, nie jest pyląca lub uszkodzona maluj bez gruntowania.
 • Tapety z włókna szklanego oraz na podkładzie flizelinowym maluj bezpośrednio farbą lub postępuj zgodnie z wytycznymi producenta tapety.
UWAGA - DOBRA RADA!
Przed przemalowywaniem starych powierzchni, jeżeli nie jesteś pewny, że podłoże jest „spójne –nośne” wykonaj próbę na małej powierzchni. Jeżeli po wyschnięciu farby powstanie niepożądany efekt (łuszczenie, odspajanie powłoki) poprzednie powłoki należy całkowicie usunąć i na nowo przygotować do malowania.


Malowanie
 • Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
 • W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
 • Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej. *dla osiągnięcia zadowalającego efektu dekoracyjnego (jednorodny kolor) w przypadku intensywnych kolorów np. odcienie czerwonego, fioletowego oraz pomarańczowego może być konieczne nałożenie trzeciej warstwy farby.
 • Przy malowaniu kolorowymi farbami należy przestrzegać następujących zasad: - poszczególne powierzchnie (ściany, elementy pomieszczeń) malować tylko jedną techniką malarską, - farbę nanosić starannie i równomiernie – taką samą ilość farby na jednostkową powierzchnię ściany lub sufitu, - ostatnie pociągnięcia wałkiem prowadzić w jednym kierunku.
 • Krycie farby zależy od rodzaju i przygotowania podłoża, jakości wykonanego gruntowania oraz zastosowanego narzędzia.
 • Niektóre odcienie kolorów, szczególnie na podłożu kontrastowym mogą wymagać zastosowania Podkładowej farby gruntującej marki Dekoral.
 • Najlepszy efekt uzyskasz stosując wałek sznurkowy typu mikrofibra-(fazowana) o długości runa od 8mm do 12mm.
 • Efekt końcowy należy oceniać po całkowitym wyschnięciu 2 warstw farby.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

Dodatkowe informacje
 • Optymalna temperatura do aplikacji w pomieszczeniu to +10°C do +30°C i wilgotności max. 70%.
 • Minimalna temperatura malowanego podłoża +5°C.
 • Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
 • Pełną odporność na (zmywanie i szorowanie) powłoka farby uzyskuje po 28 dniach od nałożenia finalnej warstwy. 
 • Większe powierzchnie ścian malujemy szerokim wałkiem (25cm) rozprowadzając farbę ruchami pionowymi w kierunkach góra dół.
 • Malowane fragmenty od wałka łączyć „mokro na mokro” nie doprowadzając nanoszonej powłoki do tak zwanego efektu „suchych brzegów”.
 • W czasie malowania jednej powierzchni np. ściany nie powinniśmy wykonywać przerw w pracy, ani poprawek na półsuchej powłoce.
 • Farbę na wałek nabieramy dość obficie i rozprowadzamy na podłożu starannie i równomiernie. Bardzo ważne jest, aby nie malować „suchym wałkiem”.
 • Przy intensywnych kolorach nie wykonujemy miejscowych poprawek po wyschnięciu powłoki farby, lecz malujemy całą ścianę.
 • W czasie wykonywania prac malarskich nie dopuszczać, do powstawania przeciągów w malowanym pomieszczeniu.

Przydatne wskazówki przy usuwaniu zabrudzeń
  Plamy, zabrudzenia powstałe na wymalowanych powierzchniach usuń niezwłocznie po ich powstaniu (czas do usunięcia zabrudzenia to maksymalnie 15 minut).

  Zabrudzenia płynne:
 • delikatnie osuszyć zachlapanie papierem ręcznikowym, starając się nie dopuścić do wtarcia plamy w strukturę farby,
 • po osuszeniu zmyć plamę wodą przy użyciu miękkiej gąbki lub szmatki bez nadmiernego szorowania,
 • jeżeli po zmyciu wodą, ślad po zachlapaniu jest dalej widoczny, użyć detergentu typu płyn do mycia naczyń, zmywać bez użycia nadmiernej siły, po usunięciu zabrudzenia powłokę najlepiej pomocy miękkiej szmatki zmyć wodą oraz osuszyć.

  Zabrudzenia stałe
 • delikatnie usunąć wszelkie stałe zabrudzenia oraz pozostałości maziste,
 • zmyć zabrudzenie wodą przy użyciu miękkiej gąbki lub szmatki bez nadmiernego szorowania,
 • w przypadku mocno barwiących zabrudzeń zaleca się intensywnie i często płukać gąbkę lub szmatkę w wodzie, aby nie dopuścić do wcierania zabrudzenia w strukturę farby,
 • jeżeli po zmyciu wodą, ślad po zachlapaniu jest dalej widoczny, użyć detergentu typu płyn do mycia naczyń,
 • zmywać bez użycia nadmiernej siły, po usunięciu zabrudzenia, powłokę ponownie zmyć wodą oraz osuszyć.
Uwaga!
 • Nie stosuj agresywnych detergentów oraz intensywnego szorowania, może to doprowadzić do uszkodzenia powłoki farby.
 • W celu usunięcia zabrudzeń powstałych na pomalowanym podłożu zaleca się przemycie całej powierzchni (szczególnie powierzchnie mocno zakurzone). Usuwanie zabrudzeń lub czyszczenie podłoża samą wodą może pozostawić ślady „kamienia” szczególnie widoczne na kolorach o intensywnej barwie.
 • Pozostawić do pełnego wyschnięcia


Wskazówki BHP i PPOŻ
 • W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
 • Chronić przed dziećmi.
 • W razie połknięcia niezwłoczne zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
 • Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2Hizotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Pliki do pobrania