Domalux Alkosol

Przeznaczenie

Farba ftalowa uretanowana Alkosol przeznaczona jest do malowania podłóg, a także innych elementów drewnianych i drewnopochodnych eksploatowanych wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń.

Dane techniczne

Stopień połysku: połysk Ilość warstw: 2
Wydajność z litra: do 12m2 Czas schnięcia: 20h
Nakładanie warstwy po: 24h Opakowanie: 1L

Opakowania

1 L

Kolory

Brak wyszczególnionych kolorów

Zakres stosowania

Etap 1 - Przygotowanie podłoża

 • Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być oczyszczona, sucha i odtłuszczona.
 • Powierzchnię nowych podłóg, wcześniej nie malowanych, zalecamy wstępnie zaimpregnować Pokostem Lnianym marki Drewnochron rozcieńczonym rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego zastosowania w stosunku 1:1, a po wyschnięciu przeszlifować papierem ściernym 120-150. Elementy eksploatowane na zewnątrz pomieszczeń zalecamy zagruntować Drewnochronem Impregnatem Grunt.
 • W przypadku odnawiania starych powłok, powierzchnię zmyj dokładnie ciepłą wodą z dodatkiem środków myjących, wysusz a następnie przeszlifuj.


Etap 2 - Malowanie

 • Farbę przed użyciem dokładnie wymieszaj i w razie potrzeby rozcieńcz rozcieńczalnikiem (w ilości max. 2% obj.)
 • Zalecana ilość warstw - 2. Drugą warstwę należy nanosić po upływie 24 godzin od nałożenia pierwszej warstwy.
 • W celu uzyskania gładkiej powierzchni, przed naniesieniem ostatniej warstwy powłokę należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.


  Etap 3 - Informacje dodatkowe
 • Pełne właściwości mechaniczne (twardość, odporność na zarysowanie) powłoka uzyskuje po 72 godzinach od malowania.
 • Niska temperatura i zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki.
 • Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych.
 • W trakcie prac malarskich i po zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. 

Pliki do pobrania