Akrylit 3000 Siloxan

Cechy

  • wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych (promieniowanie UV, wilgotność)
  • odporna na szorowanie i hydrofobowa 
  • doskonała przyczepność do różnych podłoży budowlanych
  • odporna na działanie mikroorganizmów
  • doskonale zabezpiecza beton przed korozją
  • odporna na wnikanie jonów chlorkowych i przenikanie CO2 oraz SO2

Przeznaczenie

Farba przeznaczona do malowania elewacji i wnętrz budynków. Szczególnie polecana do ochrony konstrukcji żelbetowych jak również do renowacji i ochrony systemów ociepleń. Wyrób może być stosowany do malowania ścian wewnątrz pomieszczeń na różnego rodzaju podłożach mineralnych takich jak tynk cementowo-wapienne, tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe. W zestawie z preparatem gruntującym Bloker marki Dekoral Professional może być używana, jako komponent zestawu do ochrony powierzchniowej betonu (Aprobata Techniczna IBDiM).

Dane techniczne

Lepkość Brookfield 20±2oC, min. [mPas] 4000 ÷ 9000
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] najwyżej 1,500
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 2 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4 h
Zawartość części stałych, min. [%wag] 55
Odczyn pH 8 ÷ 8,7
Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego) 78
Zalecana grubość powłoki na mokro przy jednej warstwie [μm] 110
Odporność na szorowanie Klasa 1
Połysk Mat (G3)
Wielkość ziarna [μm]  <100 Drobne (S1)
Grubość powłoki na sucho [μm] >50
<=100 (E2)
Wydajność do 9 m2/l przy jednej warstwie w zależności o chłonności i chropowatości podłoża
Współczynnik przenikania pary wodnej Sd  ≥ 0,14 [m ]
Sd  < 1,4[m]
Średni Klasa 2 (V2)

≤ 150 [g/(m2· d)]
> 15 [g/(m2·d)]
Średni Klasa 2 (V2)
Przepuszczalność wody [kg/(m2· h0,5)]  0,05
Mała Klasa 3 (W3)
Przepuszczalność dwutlenku węgla Sd [m]  > 50 (C1)
Przepuszczalność dwutlenku węgla [g/(m2 ·d)] < 5 (C1)
Klasyfikacja G3, E2, S1, V2, W3, A0, C1

BREEAM HEA9
Poziom emisji LZO mierzony zgodnie z wymogami ISO 11890-2: 2006 Normy prawne (g/l) Spełnia wymogi BREEAM HEA9
0,0 g/l 30 g/l Tak

LEED IEQ4.2 - 2009
Poziom emisji LZO mierzony w opakowaniu niezawierającym wody Normy prawne (g/l) Spełnia wymogi LEED IEQ4.2
0,0 g/l 50 g/l Tak

Opakowania

10 L10 L

Kolory

Brak wyszczególnionych kolorów

Zakres stosowania

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem Należy usunąć wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do odsłonięcia właściwego podłoża. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.

Ściany wewnętrzne:
- świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) należy zagruntować gruntem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat marki Dekoral Professional
- do wyrównania chłonności i odcienia podłoża należy stosować Podkład Uniwersalny marki Dekoral Professional.

Fasady:
- świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (podłoża nigdy niemalowane) lub podłoża o nierównej chłonności należy zagruntować preparatem wzmacniającym Akrogrunt 3000 (grunt rozpuszczalnikowy), Akrylit 3000 Grunt Koncentrat (grunt wodny) lub Podkład Uniwersalny marki Dekoral Professional. Podłoże powinno być wysezonowane.

Malowanie

Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 2. Drugą warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

Dodatkowe informacje

Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia. Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża +5 do + 25°C i wilgotności powietrza poniżej 70%. Dla kolorów trudno kryjących należy użyć zalecanego w systemie kolorowania podkładu. W celu uzyskania rozbiałów zakolorowane produkty należy mieszać tylko z bazą białą Akrylit 3000 Siloxan. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

Zalecenia BHP i P.Poż


Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Pliki do pobrania