Kontakt Ogólnopolski

Field Sales Manager

Leszek Leśko

telefon: +48 691 951 235
e-mail: LLesko@ppg.com

Menedżer Sprzedaży Trade

Beata Szlęk

telefon: +48 605 351 104
e-mail: beata.szlek@ppg.com

Szef Zespołu Marketingu Trade

Tomasz Ronczewski

e-mail: tomasz.ronczewski@ppg.com

Menedżer wsparcia marketingowego i marki ProGOLD

Joanna Kołtyś

e-mail: koltys@ppg.com

Manager ds. Rozwoju Sieci Sprzedaży – Captive Store - Region Południowy Zachód

Artur Moryto

telefon: +48 784 058 368 
e-mail: moryto@ppg.com

Manager ds. Rozwoju Sieci Sprzedaży – Captive Store - Region Południowy Wschód

Wojciech Kurczewski

telefon: + 48 795 598 335
e-mail: kurczewski@ppg.com

Menadżer Sprzedaży Powłok Przemysłowych - cała Polska

Paweł Prusak

telefon: +48 662 088 685
e-mail: prusak@ppg.com

Menedżer Sprzedaży Systemów Ogniochronnych - cała Polska

Damian Chołast

telefon: +48 601 072 743
e-mail: cholast@ppg.com